Hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cách ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

Hộ chiếu là một loại giấy tờ chứng thực cá nhân được cấp cho công dân của một nước. Vậy hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cách ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Hộ chiếu được dùng để nhận dạng thông tin của người sở hữu, là giấy tờ cần phải có để được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, hộ chiếu chính là chứng minh nhân dân (căn cước công dân) phiên bản quốc tế. Khi xuất nhập cảnh bắt buộc phải có hộ chiếu.

Hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cách ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

Phân loại hộ chiếu

Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 65/2012/NĐ-CP, Việt Nam sử dụng 3 loại hộ chiếu chính:

– Hộ chiếu phổ thông màu xanh lá: Được cấp cho mọi công dân Việt Nam và là loại hộ chiếu phổ biến nhất.

Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông:

+ Hộ chiếu cấp cho Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên: Có thời hạn 10 năm;

+ Hộ chiếu được cấp riêng cho trẻ em dưới 14 tuổi: Có thời hạn 5 năm;

+ Hộ chiếu cấp chung cho công dân Việt Nam và con của công dân (dưới 09 tuổi): Có thời hạn 5 năm

– Hộ chiếu công vụ màu xanh ngọc bích: Chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài làm việc theo sự phân công của cơ quan Nhà nước, có thời hạn 5 năm.

– Hộ chiếu ngoại giao màu đỏ: Được cấp cho cán bộ cấp cao như Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước…, thời hạn sử dụng 5 năm.

Cách ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phú
———————–

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm
(1)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa)…………………………………………………………………… 2. Nam/Nữ…………………

3. Sinh ngày……tháng…..năm………..Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………………….

4. Giấy CMND số Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông (2) Ngày cấp ……/……./…………Nơi cấp (tỉnh, TP)………

5. Dân tộc…………………6. Tôn giáo…………………………….7. Số điện thoại………………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)……………………………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)…………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp……………………………..11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)………………………….

12. Cha: họ và tên…………………………………………………………………………..sinh ngày……./…../………………

Mẹ: họ và tên…………………………………………………………………………………sinh ngày……./…../……………….

Vợ/chồng: họ và tên………………………………………………………………………..sinh ngày……./…../………………

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số…………………………………….cấp ngày ……/…../………

14. Nội dung đề nghị:(3)…………………………………………………………………….15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa)……………………………………………Nam Nữ…………….

Sinh ngày…….tháng…….năm…………Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 3x4cm
(1)
Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại …………. ngày …… tháng ….. năm……..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.

Mục (2): Chọn giới tính.

Mục (3):  Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).

Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.

Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.

Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.

Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).

Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.

Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.

Mục (14):

Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.

Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.

– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận

 

Bài viết liên quan

 • Cần nộp hồ sơ khai thuế TNCN như thuế nào để DN không phát sinh khấu trừ thuế

  Cần nộp hồ sơ khai thuế TNCN như thuế nào để DN không phát sinh khấu trừ thuế? Luật Thiên Minh xin giải đáp thắc mắc này dưới bài viết. Tại điểm d.1 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách […]

 • Quy định năm 2021 về mức lương tối thiểu vùng

  Sau đây là thông tin quan trọng về những quy định mức lương tối thiểu vùng 2021 mà NLĐ, doanh nghiệp cần biết. Cùng Luật Thiên Minh tham khảo bài viết dưới đây. Theo thông lệ thì mức lương tối thiểu vùng sẽ được Chính phủ điều chỉnh từ ngày 01/01 hàng năm. Tuy nhiên […]

 • Chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lí ra sao?

  Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được pháp luật hiện hành như thế nào? Và bị xử lý ra sao? Tất cả những thông tin này đều được Luật Thiên Minh cập nhật đầy đủ trong bài viết dưới đây. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là […]

 • Bị cách ly tập trung do dịch covid có phải trả tiền hay không? - Lâm Uy Minh

  Khi bị cách ly tập trung do dịch covid có phải trả tiền hay không? Hay trả những loại chi phí nào? Hộ nghèo, hộ cận nghèo có được miễn giảm các chi phí hay không? Tư vấn Theo chia sẻ của Ông Lâm Uy Minh, căn cứ khoản 5 điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP […]